2. Tuesday Vargas and Jerico Placido

Let’s leave it to funny-boned Tuesday Vargas to concoct one of the most comedic (yet romantic) wedding vows we’ve ever encountered.


“Kahit ano man ang mangyari, dumami man ang ampon nating pusa, malaos man tayo na ‘di mangyayari kasi hindi pa naman tayo sikat. Pagtawanan man tayo ng mga bata ‘pag 70 na tayo dahil kulubot na tayo pero marami tayong tattoo. Haharapin natin ang lahat ng ‘yan nang magkasama at magkahawak ang kamay. – Tuesday