2. Hindi Kayo Papatalo Sa Props

With the right props, any picture could instantly upgrade. Kung kinakailangan na mayroong pumapaypay sa gilid for complete wind effect, gagawin!