10 Reasons Why Kailangan Tigilan Mo Na Ang Paghahabol Kay Crush

3. Hindi Kayo Talo

Pinagdasal mo na marami kayong in common ni crush, unfortunately hanggang type niyo, parehas na parehas. In short, hindi kayo talo. If you like guys, he likes guys too. That means, there’s zero chance you’ll end up together.


No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.