- Ads by Adsense -

3. Hindi Kayo Talo

Pinagdasal mo na marami kayong in common ni crush, unfortunately hanggang type niyo, parehas na parehas. In short, hindi kayo talo. If you like guys, he likes guys too. That means, there’s zero chance you’ll end up together.

- Ads by Adsense -
- Ads by Adsense -
- Ads by AdAsia -